Atesty wykładzin - co jest ważne i dla kogo?

28 kwiecień 2020

Wykładziny to rozległa rodzina produktów, które przeznaczone są do montażu w wielu przestrzeniach – komercyjnych, użyteczności publicznej, przemysłowych czy mieszkalnych. Przy zakupie odpowiedniej wykładziny należy zwrócić uwagę nie tylko na jej wygląd, lecz też na parametry techniczne, które powiązane są z atestami. Jak atestowane są wykładziny?

Kiedy atesty mają największe znaczenie? Zapraszamy do sprawdzenia!

Atestami nazywa się dokumenty, które coś poświadczają, zaświadczają. Pod kątem technicznym jest to dokumentacja, która przygotowywana jest przez uprawnioną do tego instytucję od oceny jakości konkretnych wyrobów, a także do potwierdzenia ich zgodności z normami.

Wykładziny podłogowe również są atestowane. Atesty posiadają szczególne znaczenie w przypadku pokryć przeznaczonych do użytkowania w przestrzeniach publicznych czy w przedsiębiorstwach, w których konieczne jest spełnienie właściwych wymogów, w tym między innymi BHP czy PPOŻ.

Zatem, jakie atesty najczęściej stosuje się na wykładziny podłogowe – elastyczne i dywanowe?

Główne atesty na wykładziny:

 • deklaracja zgodności
 • deklaracja właściwości użytkowych (DoP)
 • atesty higieniczne
 • atest trudnopalności
 • atest antyelektrostatyczny
 • atest antypoślizgowy

Zachęcamy do zapoznania się z dokładnymi informacjami dotyczącymi powyższych atestów używanych na wykładziny!

Deklaracja zgodności

Deklaracja zgodności jest dokumentem wystawianym przez producenta danego wyrobu lub też przez jego przedstawiciela, którego celem jest prawne przyrzeczenie, że wyrób stanowi zgodność z wymogami dyrektyw Unii Europejskiej.

Produkt posiadający deklarację zgodności oznakowany jest jako CE. Przy deklaracji zgodności znajduje się także oznaczenie norm, z którymi produkt jest zgodny.

Zanim wystawiona zostanie deklaracja zgodności, wybór powinien być poddany procedurze oceny zgodności, także uzyskać odpowiednie certyfikaty, gdy wynika to z innych przepisów.

Zgodnie z prawem te wyroby, które nie posiadają deklaracji zgodności, nie mogą być sprzedawane na terenie Unii Europejskiej.

Deklaracja właściwości użytkowych (DoP)

Drugim istotnym atestem jest deklaracja właściwości użytkowych (DoP albo DWU). Deklaracja ta pozwala na sprawdzenie właściwości wyrobów, w tym także zgodnie z normami, oraz umożliwia ich łatwe porównanie.

W deklaracji właściwości użytkowych znajdują się takie informacje, jak:

 • nazwa handlowa
 • numer typu lub partii
 • kod identyfikacyjny wyrobu
 • przewidziane przez producenta użytkowanie wyrobu
 • deklarowane właściwości użytkowe według norm
 • oznaczenie systemu oceny wyrobu
 • kontakt do jednostki wydającej raport

Przykładowo, z deklaracji można dowiedzieć się, jaka jest klasa trudnopalności wykładziny, jakie ma ona właściwości elektryczne, czy jest antypoślizgowa, jaki ma współczynnik przenikania ciepła.

Warto wskazać, że deklaracja właściwości użytkowych nie jest tym samym, co deklaracja zgodności. Deklaracja zgodności potwierdza zgodność produktu z normami, lecz nie zawiera ona całkowitej charakterystyki danego produktu, w tym jego właściwości użytkowych.

Atesty higieniczne

Atest higieniczny jest rodzajem atestu, który potwierdza, że konkretny wyrób jest zgodny z normami dotyczącymi bezpieczeństwa, czyli nie wpływa negatywnie na zdrowie człowieka oraz na środowisko naturalne.

Główne jednostki wydające atesty higieniczne:

 • Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego – Państwowy Zakład Higieny
 • uniwersytety medyczne

Atest trudnopalności

Bardzo ważne są także atesty trudnopalności, które określają właściwości PPOŻ – przeciwpożarowe wykładziny.

Wyróżnia się dwie główne klasy trudnopalności:

 • klasa trudnopalności Bfl-s1 (pierwszy człon oznacza klasę trudnopalności, a drugi emisję dymu) – ta klasa jest najwyższa i wykładziny z tym oznaczeniem zalecane są do używania w ciągach komunikacyjnych, w tym także w tych, które tworzą drogi ewakuacyjne
 • klasa trudnopalności Cfl-s1 – klasa niższa, wykładziny tego typu są przeznaczone do stosowania w pomieszczeniach, które nie są ciągami komunikacyjnymi

Dodatkowo wyróżnia się klasy odporności ogniowej od A do E, przy czym klasa E jest klasą najniższą.

Informacje o klasie trudnopalności są umieszczane w deklaracji właściwości użytkowych wykładziny.

Atest antyelektrostatyczny

Wybrane rodzaje wykładzin posiadają właściwości elektryczne – antystatyczne. Są one przeznaczone do stosowania w tych pomieszczeniach, w których znajdują się urządzenia elektryczne i elektroniczne, a także tam, gdzie istnieje ryzyko pojawienia się wybuchu.

Wykładziny o właściwościach antystatycznych zapobiegają pojawianiu się ładunków elektrycznych, które mogłyby spowodować zaburzenie lub uszkodzenie urządzeń oraz wybuchy.

Oznaczenia wykładzin antystatycznych:

 • wykładzina antystatyczna – symbol pioruna – oznacza, że wykładzina ma antystatyczne właściwości
 • wykładziny wykazujące oporność elektryczną – antystatyczne rozpraszające (SD – static dissipative, od 106 do 109 Ohma) oraz przewodzące (EC – elektro conductive, do 106 Ohma) – symbol pioruna z oznaczeniami Ohmów – wykładziny spełniające wyższe normy, najwyższą oporność wykazują wykładziny przewodzące

Atest antypoślizgowy

Według normy EN 14041 pokrycia podłogowe powinny być bezpieczne, w tym antypoślizgowe. Potwierdza to oznaczenie DS.

W razie dodatkowych pytań dotyczących atestów wykładzin jesteśmy gotowi do pomocy!